Steffen Thrana

CV

Lege, spesialist i øyesykdommer.

Steffen Thrana er utdannet lege i Ungarn og Polen. Han har jobbet på Øyeavdelingen på St.Olavs Hospital fra 2007 til 2020, de siste 9 årene ansatt som overlege. Fra og med Februar 2021 praktisere Steffen Thrana på heltid som øyelege ved Midtbyen Øyeklinikk. Han har spesieltkompetanse i netthinnesykdommer og sykdommer relatert til øyeomgivelser og tåreveier, i tillegg til god kompetanse i generelle øyesykdommer.