Velkommen til Midtbyen Øyeklinikk

OM KLINIKKENMidtbyen Øyeklinikk har to faste øyeleger, Dr. Rønnaug Brandser, som arbeider heltid og er daglig leder for virksomheten, og Dr. Marit Fagerli, som arbeider deltid.
Begge øyeleger har driftsavtale med Helse Midt. I tillegg har vi ansatt optiker Silje Sletten.

For å få time må man ha henvisning fra fastlege eller optiker, men vi tar også imot øyeblikkelig hjelp.