Marit Fagerli

CV

Utdannet i Oslo og Trondheim. 

Jobbet på Øyeavdelingen på St.Olavs Hospital siden 1995, hatt jobb som overlege der siden 2001, med spesialfelt glaukom (grønn stær), har også god kompetanse inenfor katarkt–kirurgi (grå stær) og generelle øyesykdommer.

Har kombinert jobb på Øyeavdelingen med jobb på Midtbyen Øyeklinikk siden 2012.