Velkommen til Midtbyen Øyeklinikk

Kontaktinformasjon


Varsel til deg som har avtale om å møte ved Midtbyen Øyeklinikk.

Hvis du har oppholdt deg i områder med pågående spredning av koronavirus, eller har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus de siste 14 dager før avtalt oppmøte, skal du ikke møte, men ta telefonisk kontakt med oss.


Midtbyen Øyeklinikk
Olav Tryggvasonsgate 24 A, 5 etg
7011 Trondheim


Telefon: 73 51 28 24
Fax: 73 52 86 55

Når du ønsker å endre din time, kan du ringe oss eller sende en e-post til kontor@midtbyenoyeklinikk.no. Husk at du ikke kan skrive personlig eller sensitiv informasjon i e-post.


HER FINNER DU OSS